Chủ đề

ông trạng

Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Trạng Trình

28/06/2013 | Văn hóa

Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Trạng Trình

Tuy đứng ngoài thế sự, nhưng những lời khuyên của Trạng đã giúp cho nhà Trịnh, nhà Nguyễn và nhà Mạc chọn được hướng đi phù hợp với thời cuộc. Tiếng tăm lan cả đến Trung Quốc Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra vào thời đất nước loạn lạc. Ông chờ đợi mãi đến năm 45 tuổi mới đi dự thi và đỗ Trạng vào...