Chủ đề

Olympic mùa đông 2018

Triều Tiên hy vọng viết nên lịch sử thống nhất mới với Hàn Quốc

06/03/2018 | Quốc tế

Triều Tiên hy vọng viết nên lịch sử thống nhất mới với Hàn Quốc

Tiếp phái đoàn Hàn Quốc đang sang thăm chính thức Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong Un của Triều Tiên cho biết ông “quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ” và “viết một lịch sử mới về thống nhất” với Hàn Quốc. Chủ tịch Kim Jong Un bắt tay đại diện phái đoàn Hàn Quốc – Ảnh: Được cung cấp cho...

Hàn Quốc điều tra nghi án lễ khai mạc Olympic mùa đông 2018 bị tấn công mạng

11/02/2018 | Không gian mạng

Hàn Quốc điều tra nghi án lễ khai mạc Olympic mùa đông 2018 bị tấn công mạng

Chủ nhà Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra nhằm xác địch liệu có phải tấn công mạng là nguyên nhân của các sự cố công nghệ nghiêm trọng tại một số địa...