Chủ đề

nhập khẩu từ trung quốc

Hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc

21/11/2016 | Kinh tế

Hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc

10 tháng năm 2016, giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam chiếm tới 47% tổng kim ngạch hàng nhập khẩu. Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan tính từ đầu năm đến hết tháng 10 năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu của nước ta khoảng 140,6 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc là...

“Người Việt dùng hàng Việt nhưng gốc phần lớn từ Trung Quốc”

15/04/2016 | Kinh tế

“Người Việt dùng hàng Việt nhưng gốc phần lớn từ Trung Quốc”

Chúng ta kêu gọi người Việt dùng hàng Việt nhưng áo tôi đang mặc là Made in Vietnam” nhưng giá trị Việt trong này không quá 3%”, ông Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện...