Chủ đề

nhận thức lãnh đạo Trung Quốc

(CĐ 17) Kỳ 14 – Tranh cãi nội bộ về vai trò trong khu vực và toàn cầu của Trung Quốc

24/09/2014 | Không gian mạng

(CĐ 17) Kỳ 14 – Tranh cãi nội bộ về vai trò trong khu vực và toàn cầu của Trung Quốc

Tiếp theo loạt bài trong báo cáo dài 96 trang được Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban biên tập xin giới thiệu bạn đọc chi tiết nội dung Chương 2: Chiến lược của Trung Quốc”. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ trình...

(CĐ 17) Kỳ 13 – Các nhân tố định hình nhận thức của lãnh đạo Trung Quốc

23/09/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 13 – Các nhân tố định hình nhận thức của lãnh đạo Trung Quốc

Tiếp theo loạt bài trong báo cáo dài 96 trang được Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa...