Chủ đề

nhân sự cho Đại hội XIII

Khai mạc hội nghị TƯ 10, bàn nhiều nội dung quan trọng

16/05/2019 | Thời sự

Khai mạc hội nghị TƯ 10, bàn nhiều nội dung quan trọng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại hội nghị TƯ 10.  Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị sáng 16/5. Thực hiện chương trình làm việc cả nhiệm kỳ khóa 12, trong các ngày từ 16-18/5, tại Hà Nội, Ban chấp hành...

Quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

15/05/2019 | Chính trị

Quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. ...

Chống “chạy phiếu” công tác chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược

28/03/2019 | Chính trị

Chống “chạy phiếu” công tác chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược

Không phải ngẫu nhiên mà công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII được tiến hành sớm hơn dự kiến, ngay sau thời điểm Trung ương ban hành Quy định số 08-QĐ/TW...