Chủ đề

Nhà báo cực đoan

Truyền thông “Vịt trời” của những nhà báo tự phong hải ngoại

20/06/2013 | Bạn đọc

Truyền thông “Vịt trời” của những nhà báo tự phong hải ngoại

Có người tự nhận mình là nhà báo” chống cộng ở hải ngoại, đã nói rằng: Đã là nhà báo hành nghề ở địa bàn, môi trường nào là phải viết hay, viết tốt về nơi đó. Tuyệt đối không đưa những thông tin nhạy cảm”, trái chiều” lên báo. Bù lại, anh sẽ nhận được sự đối đãi tử tế” của các...