Chủ đề

Nguyễn Quốc Duyệt

Phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố

07/08/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn việc bầu và miễn nhiệm nhân sự UBND 5 tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Nam Định, Bắc Kạn, Hải Dương, TP Đà Nẵng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Cụ thể, đối với tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng đã các ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh...