Chủ đề

Nguyễn Ngọc Ký

Lương tâm – Trách nhiệm của những người cầm bút

18/06/2013 | Bạn đọc

Lương tâm – Trách nhiệm của những người cầm bút

Dường như trong các nghề thì nghề kiếm cơm bằng ngòi bút và cũng chỉ với ngòi bút là cái nghề mang nhiều nợ đời nhất. Mỗi điều họ viết ra dù là chủ đề, là cái gì đi nữa thì cũng chính là những thứ xuất phát từ bản thân mình. Một nhà báo viết về đề tài Công an không thể viết hay nếu họ chỉ...

Thầy Nguyễn Ngọc Ký và 60 năm truyền lửa

19/11/2012 | Chính trị

Thầy Nguyễn Ngọc Ký và 60 năm truyền lửa

Từ ngày cậu bé Ký bắt đầu dùng chân viết nên câu chuyện Tôi đi học đến nay đã gần tròn 60 năm. 60 năm làm thần tượng của nhiều thế hệ. Nhưng thần tượng...
Chủ đề liên quan: