Chủ đề

Nguyễn Mại

Việt Nam cần những tập đoàn kinh tế hùng mạnh

01/09/2015 | Kinh tế

Việt Nam cần những tập đoàn kinh tế hùng mạnh

So với những nước phát triển trong khu vực, doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn quá ít về số lượng, sức cạnh tranh kém. Nhà nước cần có chủ trương, chính sách khuyến khích việc hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế lớn, trong đó có những tập đoàn xuyên quốc gia để đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới,...

‘Nhân tố’ Mỹ và thời khắc của sự đột biến

30/06/2015 | Kinh tế

‘Nhân tố’ Mỹ và thời khắc của sự đột biến

20 năm trước, nếu có hàng Việt bán ở nước Mỹ thì đó là điều cấm kỵ. Nhưng giờ, người Mỹ mặc áo, đi giày made in Vietnam, ăn cá basa và uống cà phê Việt....

“Thu hút FDI nên đi bằng cả hai chân”

03/10/2013 | Kinh tế

“Thu hút FDI nên đi bằng cả hai chân”

Bên cạnh những con số đăng ký hàng tỷ USD, GS-TS Nguyễn Mại – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài cho rằng cũng phải có các dự án nhỏ...