Chủ đề

người say rượu điều khiển phương tiện giao thông

CSGT không cần chào người say theo điều lệnh?

09/10/2019 | Thời sự

CSGT không cần chào người say theo điều lệnh?

Theo dự thảo thông tư, đối với trường hợp biết trước người bị dừng phương tiện có dấu hiệu của tội phạm hoặc có hành vi thiếu văn hóa, sử dụng rượu, bia thì CSGT không cần chào theo Điều lệnh CAND. Bộ Công an đang tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình...