Chủ đề

nghĩa vụ cand

Những điều kiện đối với người tham gia nghĩa vụ công an nhân dân

07/04/2019 | Giáo dục

Những điều kiện đối với người tham gia nghĩa vụ công an nhân dân

Người tham gia nghĩa vụ công an nhân dân phải có thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe. Mới đây, Bộ Công an chủ trì và đã hoàn thành xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Dự thảo gồm 4 chương, 17 điều. Theo đó,...
Chủ đề liên quan: , ,