Chủ đề

nghị quyết đại hội đảng 12

Chống tham nhũng có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế

02/01/2019 | Kinh tế

Chống tham nhũng có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đánh giá, cuộc chiến chống tham nhũng được đẩy mạnh trong thời gian qua có tác động tích cực tới sự phát triển. Năm 2018, trong khi kinh tế thế giới có xu hướng gặp nhiều khó khăn thì Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều khởi sắc theo đà của năm trước. Thứ nhất, đông lực...

Triển khai nghị quyết Đại hội 12: Không làm qua loa cho xong chuyện

20/04/2016 | Chính trị

Triển khai nghị quyết Đại hội 12: Không làm qua loa cho xong chuyện

Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh...