Chủ đề

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

6 trường hợp không bị hoãn xuất cảnh khi thi hành án dân sự

30/07/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

6 trường hợp không bị hoãn xuất cảnh khi thi hành án dân sự

Theo Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, người phải thi hành án đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định về tiền, tài sản mà thuộc các trường hợp theo quy định thì có thể không bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh. Cụ thể, người...