Chủ đề

nghỉ chính sách

15 thành viên Chính phủ chuẩn bị nghỉ chính sách

26/03/2016 | Thời sự

15 thành viên Chính phủ chuẩn bị nghỉ chính sách

Trong số thành viên Chính phủ chuẩn bị nghỉ chính sách có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận. Sáng 26-3, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3-2016. Vào đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu cho...