Chủ đề

Ngày Thương binh

Cần thêm ngày nghỉ lễ 27-7 hay không?

14/05/2019 | Xã hội

Cần thêm ngày nghỉ lễ 27-7 hay không?

Việc có thêm ngày nghỉ lễ 27-7 như trong dự thảo Luật lao động sửa đổi đang lấy ý kiến cũng là vấn đề các doanh nghiệp (DN) quan tâm. Đa số tán thành nhưng cũng có không ít ý kiến khác. Tại Hội thảo góp ý vào dự thảo Luật lao động sửa đổi do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức...

Xúc động Kỷ niệm 70 năm thương binh liệt sĩ

27/07/2017 | Chính trị

Xúc động Kỷ niệm 70 năm thương binh liệt sĩ

Cách đây đúng 70 năm, năm 1947, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/7 được chọn là “Ngày thương binh toàn quốc”, sau này là ngày Thương...