Chủ đề

NATHAN LAW

Trung Quốc không cho phép Hồng Kông là bệ phóng lật đổ chế độ

02/01/2017 | Quốc tế

Trung Quốc không cho phép Hồng Kông là bệ phóng lật đổ chế độ

Trung Quốc đang lo ngại những phong trào biểu tình dân chủ gần đây ở Hồng Kông sẽ bị các thế lực sử dụng nhằm lật đổ chính phủ trung ương đại lục. Trung Quốc sẽ không cho phép bất cứ ai sử dụng Hồng Kông như một cơ sở để lật đổ chính quyền Trung Quốc đại lục hoặc làm tổn hại đến sự ổn...