Chủ đề

Na Sơn

Mc Phan Anh: Tôi không biết trước kịch bản

31/05/2016 | Văn hóa

Mc Phan Anh: Tôi không biết trước kịch bản

Sau một ngày giữ im lặng giữa lúc dư luận tranh cãi dữ dội về chương trình 60 phút mở, MC Phan Anh đã quyết định nói rõ một số vấn đề mà ‘chỉ người trong cuộc’ mới rõ. MC Phan Anh trong chương trình 60 phút mở Mc Phan Anh: Tôi không biết trước kịch bản Những ngày qua, chương trình 60 phút mở: Chia...

Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan – Kỳ 3: Chờ một hồi kết đẹp

02/04/2014 | Xã hội

Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan – Kỳ 3: Chờ một hồi kết đẹp

Ông Mukhtar Qureshi, nhân viên phụ trách các vấn đề thảm họa của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ đóng tại vùng Neelum là người có công giúp cảnh sát ở đồn...