Chủ đề

Mỹ ủng hộ Việt Nam

Nhìn nhận đúng về quan hệ Việt – Mỹ: Không phải thương chiến, mà là hợp tác!

23/09/2019 | Phản biện

Nhìn nhận đúng về quan hệ Việt – Mỹ: Không phải thương chiến, mà là hợp tác!

Vừa mới đây, BBC đăng tải bài viết, với tít: David Hutt: Mục tiêu thương chiến kế tiếp của Trump là Việt Nam”. Nhanh như chớp, một số thành phần ảo tưởng đã chia sẻ bài viết vào các group hô hào, kèm mơ ước Tổng thống Trump làm tới luôn…”. Tinh thần tự sướng” đến thế là cùng!  Tổng thống Mỹ...