Chủ đề

Mỵ Nương

Tấn bi kịch mất giang sơn vào tay giặc vì… yêu

17/05/2013 | Văn hóa

Tấn bi kịch mất giang sơn vào tay giặc vì… yêu

Vì yêu, vì tin tới mất cảnh giác, tình yêu biến thành bi kịch, khiến giang sơn rơi vào tay giặc. Bi kịch tình yêu Mỵ Châu – Trọng Thủy Nhắc tới bi kịch mất nước vì tình yêu, có lẽ ai cũng nhớ ngay tới câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thuỷ từ những ngày đầu dựng nước. Theo “Đại Việt sử ký toàn...