Chủ đề

mưu tính

Ông Tập Cận Bình đang mưu tính gì từ cục diện bán đảo Triều Tiên?

24/08/2015 | Quốc tế

Ông Tập Cận Bình đang mưu tính gì từ cục diện bán đảo Triều Tiên?

Trung Quốc không có “một binh một tốt” nào đóng trên bán đảo Triều Tiên, nên muốn theo đuổi mục tiêu… Ông Tập Cận Bình. Ảnh: The Wall Street Journal. Đa Chiều ngày 23/8 bình luận, trong lúc cả thế giới đang dõi theo căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thì phản ứng của Trung Quốc có vẻ như bối...