Chủ đề

mức lương cơ sở

9 đối tượng được tăng lương từ 1/7 tới

10/05/2019 | Xã hội

9 đối tượng được tăng lương từ 1/7 tới

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng… Mức lương cơ sở mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn...
Chủ đề liên quan: ,

Lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng thay đổi thế nào từ 1.7.2018?

05/07/2018 | Xã hội

Lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng thay đổi thế nào từ 1.7.2018?

Mức lương của Chủ tịch nước, lương Thủ tướng Chính phủ, lương Chủ tịch Quốc hội thay đổi thế nào khi mức lương cơ sở thay đổi từ ngày 1.7.2018?Mức...

Nghịch lý lương Tổng bí thư thấp hơn kế toán

13/10/2016 | Kinh tế

Nghịch lý lương Tổng bí thư thấp hơn kế toán

Nếu nhân hệ số cao nhất là 13 với mức cơ sở, lương tháng của nhiều lãnh đạo đất nước đạt hơn 15 triệu đồng, thấp hơn lương cơ bản của kế toán trưởng...

Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí theo lương mới

21/06/2016 | Kinh tế

Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí theo lương mới

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Nội vụ vừa ban...