Chủ đề

một cửa

Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

28/09/2018 | Kinh tế

Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020. Mục tiêu của Kế hoạch là tất cả các thủ tục hành...
Chủ đề liên quan: ,

Cơ chế Một cửa quốc gia chính thức kết nối

12/11/2014 | Chính trị

Cơ chế Một cửa quốc gia chính thức kết nối

Hôm nay (12/11), Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính (trực tiếp là Tổng cục Hải quan) là cơ quan đầu tiên kết nối chính thức với Cơ chế Một cửa quốc gia”...

Chuẩn bị kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia

24/03/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Chuẩn bị kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia giao các Bộ ngành liên quan chuẩn...
Chủ đề liên quan: , ,