Chủ đề

máy bay thế hệ thứ 4

Báo Nga tiết lộ số lượng máy bay thế hệ thứ 4 của Trung Quốc

03/03/2015 | Quốc tế

Báo Nga tiết lộ số lượng máy bay thế hệ thứ 4 của Trung Quốc

Số lượng máy báy chiến đấu Mỹ vượt tổng số của Trung-Nga, trong đó Trung Quốc có trên 1.060 máy bay chiến đấu và đánh chặn. Máy bay chiến đấu J-11 Trung Quốc Mạng tin tức tổ hợp công nghệ quân sự Nga ngày 2 tháng 3 đưa tin, số lượng máy bay chiến đấu Mỹ đã vượt tổng số của Trung-Nga. Mỹ sở hữu...

Chiến đấu cơ J-31 có thể hạ được tất cả máy bay thế hệ thứ 4 của Mỹ

10/11/2014 | Quốc tế

Chiến đấu cơ J-31 có thể hạ được tất cả máy bay thế hệ thứ 4 của Mỹ

J-31, phi cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của Trung Quốc được phát triển bởi Công ty chế tạo máy bay Thẩm Dương, có khả năng hạ mọi máy bay thế hệ thứ 4 của Mỹ,...