Chủ đề

mặt trận Vị Xuyên năm 1984

Đại lễ tri ân các anh hùng mặt trận Vị Xuyên

02/07/2017 | Thời sự

Đại lễ tri ân các anh hùng mặt trận Vị Xuyên

Đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên năm 1984. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, Vị Xuyên – Hà Giang là một trong những mặt trận khốc liệt nhất, với sự tập trung quân lực, hỏa lực lớn của quân đội Trung...