Chủ đề

Mặc Lâm

“Phiếu đấu tố” một bài viết thiếu nhân văn của RFA

26/02/2014 | Bạn đọc

“Phiếu đấu tố” một bài viết thiếu nhân văn của RFA

Trên RFA, Mặc Lâm có bài viết với tựa đề “Phiếu đấu tố”. Khẳng định đây là một bài viết thiếu tinh thần xây dựng, thiếu nhân văn, đồng thời thể hiện sự thiếu thiện chí khi nói về chính quyền Việt Nam. Ở khía cạnh khác, bài viết này cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật. Thực ra chống...