Chủ đề

Mạc Đĩnh Chi

Vị sứ thần Việt nào dám giương cung bắn… Mặt Trời?

19/06/2014 | Văn hóa

Vị sứ thần Việt nào dám giương cung bắn… Mặt Trời?

Câu đối tỏ rõ bản lĩnh của sứ thần Mạc Đĩnh Chi, chẳng khác gì nói rằng mình có thể bắn thẳng vào mặt vua Nguyên!  Đó chính là Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1272 – 1346) đời nhà Trần. Ông quê ở làng Lũng Động, huyện Chí Linh, Hải Dương (nay là làng Long Động, xã Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương), đỗ Trạng...

Chuyện có một không hai trong sử Việt: Từ đô vật lên ngôi vua

14/04/2013 | Văn hóa

Chuyện có một không hai trong sử Việt: Từ đô vật lên ngôi vua

Mạc Đăng Dung, vốn là một quan võ cấp thấp, nhờ tài trí, mưu lược đã giành được ngôi vua.Dòng dõi trâm anh Tương truyền, cuối thời Lê Sơ có cô con gái con...
Chủ đề liên quan: ,