Chủ đề

M548

Tuyệt vời cách Việt Nam biến xe M548 do Mỹ chế tạo thành pháo chống tăng tự hành

17/05/2019 | An Ninh Quốc Phòng

Tuyệt vời cách Việt Nam biến xe M548 do Mỹ chế tạo thành pháo chống tăng tự hành

Không chỉ “lột xác” những chiếc xe bánh xích M548 của Mỹ thành pháo tự hành hay tổ hợp phòng không di động, CNQP Việt Nam còn cho ra đời một mẫu pháo chống tăng tự hành mới. Tuyệt vời cách Việt Nam biến xe M548 do Mỹ chế tạo thành pháo chống tăng tự hành Nghiệm thu nhiều mẫu pháo cơ động mới Theo...