Chủ đề

M18

Điều ít biết về khẩu M18 do Việt Nam sản xuất

01/09/2016 | An Ninh Quốc Phòng

Điều ít biết về khẩu M18 do Việt Nam sản xuất

Xuất hiện lần đầu tại Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, súng M18 do Việt Nam sản xuất thực sự gây bất ngờ cho nhiều người. Trong lễ diễu binh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010, những người lính đặc công, cảnh sát biển đã đi qua lễ đài với một khẩu súng lạ trên tay, loại...

Vũ khí bộ binh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam (3)

09/07/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Vũ khí bộ binh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam (3)

Ở phần ba vũ khí bộ binh mới của QĐNDVN, hãy cùng tìm hiểu hai khẩu súng trường tiến công được Việt Nam cải tiến trên cơ sở súng Mỹ, Liên Xô. Mời độc...