Chủ đề

lý lịch nguyễn tấn dũng

Để trả lời Nguyễn Tấn Dũng là ai?

29/03/2011 | Chính trị

Để trả lời Nguyễn Tấn Dũng là ai?

Ban biên tập xin đăng bài viết của bạn đọc: Kính gửi Ban biên tập website https://nguyentandung.org, Trước những thông tin nhiễu loạn về vị Thủ tướng hiện nay trên Internet, tôi quyết định gửi bài tới Ban biên tập thông tin về Nguyễn Tấn Dũng -Vị Thủ tướng đương nhiệm của chúng ta. Bài viết: Để trả lời...