Chủ đề

Lương Việt Nam

Việt Nam thu hẹp khoảng chênh lệch lương với Singapore và Indonesia

11/03/2019 | Kinh tế

Việt Nam thu hẹp khoảng chênh lệch lương với Singapore và Indonesia

So sánh với một số quốc gia Đông Nam Á khác như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia, tín hiệu đáng mừng là Việt Nam đang thu hẹp khoảng chênh lệch lương với Singapore và Indonesia (trừ cấp bậc Chuyên viên). Hai công cụ tìm kiếm việc làm Jobstreet và Jora vừa đưa ra các báo cáo về lương tại Việt Nam dựa trên...

Lương Việt Nam ngang Indonesia, thấp hơn nhiều nước

26/04/2016 | Kinh tế

Lương Việt Nam ngang Indonesia, thấp hơn nhiều nước

So với nhiều nước ASEAN, mức lương của Việt Nam khá thấp, thậm chí chỉ bằng 1/3 Malaysia và 1/6 Singapore, theo báo cáo mới công bố của công ty tuyển dụng JobStreet. Theo...