Chủ đề

lương thưởng ngày lễ

Quốc khánh 2/9: Đi làm nhận mức lương ra sao?

12/08/2017 | Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Đi làm nhận mức lương ra sao?

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ tới ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9. Bên cạnh lịch nghỉ 3 ngày liên tục, trường hợp người lao động đi làm trong những ngày này sẽ nhận mức lương ra sao? Theo đó, mức lương tính cho người lao động khi đi làm sẽ được tính khác với các ngày thường. Cụ thể, theo Điểm đ Khoản...

Lương, thưởng dịp 2/9/2015 được tính thế nào?

06/08/2015 | Kinh tế

Lương, thưởng dịp 2/9/2015 được tính thế nào?

Tổng tiền lương người lao động được hưởng trong ngày làm việc 2/9/2015 ít nhất là 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường. Việc người sử dụng lao...