Chủ đề

lương năm 2017

Nhân viên ngành nào có thể được tăng lương nhiều nhất năm 2017?

09/03/2017 | Kinh tế

Nhân viên ngành nào có thể được tăng lương nhiều nhất năm 2017?

Trong khi mức thu nhập tối thiểu vùng năm 2017 chỉ tăng khoảng 7,3% thì ở một số lĩnh vực, các công ty, doanh nghiệp sẵn sàng đáp ứng mức tăng lương tối đa lên tới 20%. Trong Nghị định mới của Chính phủ, từ 1/1/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp...