Chủ đề

lương bộ trưởng

Lương bộ trưởng giữa năm 2019 mới 15 triệu, sống được không?

11/01/2019 | Bạn đọc

Lương bộ trưởng giữa năm 2019 mới 15 triệu, sống được không?

Sự bất cập của thang bảng lương cũng như mức lương cơ sở hiện hành luôn được Đảng và Nhà nước bàn tính nhằm cải thiện chính sách đãi ngộ người lao động theo hướng tích cực. Mục đích là để người hưởng lương dễ sống hơn và sống cho đàng hoàng hơn. Đó là chủ trương đúng và cần thiết. Tuy...
Chủ đề liên quan: ,

Tăng kịch khung, lương bộ trưởng qua năm mới chỉ xấp xỉ 15 triệu

02/01/2019 | Xã hội

Tăng kịch khung, lương bộ trưởng qua năm mới chỉ xấp xỉ 15 triệu

Lương của bộ trưởng trong năm 2019 ở mức cao nhất cũng chỉ hơn 15 triệu đồng khi áp mức lương cơ sở mới 1,49 triệu đồng.Bộ Nội vụ vừa trưng cầu ý kiến...
Chủ đề liên quan: ,

Nhìn cách sống là biết Bộ trưởng thu nhập cao

30/05/2016 | Chính trị

Nhìn cách sống là biết Bộ trưởng thu nhập cao

Hiện tại, không có ai sống bằng đồng lương thật, kể cả người lao động bình thường cho đến những quan chức ở cấp bậc cao… Còn tôi thấy chắc chắn một...

Lương bộ trưởng “khó khăn” và chuyện “quan cách mạng”

06/06/2015 | Kinh tế

Lương bộ trưởng “khó khăn” và chuyện “quan cách mạng”

Chắc chắn, những địa chủ, tư sản” thời mới- những ông quan cách mạng” thời mới vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, nếu như cách làm vẫn còn duy ý chí,...

Đại biểu Dương Trung Quốc: Nhìn cách sống là biết Bộ trưởng thu nhập cao

29/05/2015 | Chính trị

Đại biểu Dương Trung Quốc: Nhìn cách sống là biết Bộ trưởng thu nhập cao

Hiện tại, không có ai sống bằng đồng lương thật, kể cả người lao động bình thường cho đến những quan chức ở cấp bậc cao… Còn tôi thấy chắc chắn một...

Lương Bộ trưởng ở ta hiện nay là bao nhiêu?

16/12/2014 | Chính trị

Lương Bộ trưởng ở ta hiện nay là bao nhiêu?

TS.Lê Hồng Sơn – Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật cho rằng không kiểm soát được, nhưng không ai có thu nhập dưới 20 triệu đồng/tháng. Giá...