Chủ đề

lực lượng Hải quân đánh bộ Việt Nam

Ứng viên yểm trợ hỏa lực Hải quân đánh bộ Việt Nam

21/01/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Ứng viên yểm trợ hỏa lực Hải quân đánh bộ Việt Nam

Theo đà tiến thẳng lên hiện đại, lực lượng Hải quân đánh bộ Việt Nam tất yếu sẽ có yêu cầu được trang bị trực thăng vũ trang yểm trợ hỏa lực. Hiện nay trong các đợt diễn tập tổng hợp đổ bộ đường biển của các lữ đoàn Hải quân đánh bộ Việt Nam, yểm trợ đường không cho đội hình tác chiến...