Chủ đề

lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Dấu chân người lính Việt Nam mang hòa bình và hạnh phúc

29/10/2018 | Chính trị

Dấu chân người lính Việt Nam mang hòa bình và hạnh phúc

Từng trải qua năm tháng chiến tranh ác liệt đầy đau thương và mất mát, hơn bất kỳ quốc gia nào khác, Việt Nam hiểu được giá trị thực của hai chữ hòa bình”. Chính vì vậy, dù chỉ mới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vài năm, nhưng lực lượng Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để chinh...

Việt Nam sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

04/05/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Việt Nam sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bệnh viện dã chiến đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan trong vài tháng...