Chủ đề

Luật Ngân sách nhà nước

Bộ Công an triển khai Luật Ngân sách nhà nước

10/08/2017 | Kinh tế

Bộ Công an triển khai Luật Ngân sách nhà nước

Sáng 10-8, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và chương trình công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng...

Ngân sách Nhà nước sẽ chịu sự giám sát của cộng đồng

18/07/2015 | Kinh tế

Ngân sách Nhà nước sẽ chịu sự giám sát của cộng đồng

Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao… Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, các...

Quốc hội thông qua quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2013

10/06/2015 | Thời sự

Quốc hội thông qua quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2013

Đã có 384/418 đại biểu biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013, 24/418 đại biểu không tán thành. Chiều nay (10/6), dưới sự...

Lãng phí trong chi tiêu ngân sách: vấn đề đáng báo động

20/05/2015 | Kinh tế

Lãng phí trong chi tiêu ngân sách: vấn đề đáng báo động

Góp ý kiến sửa đổi dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), các Đại Biểu Quốc Hội (ĐBQH) cho rằng đang có tình trạng sử dụng ngân sách một cách tùy...

Chính phủ chỉ đạo tập trung quản lý chặt chẽ nợ công

30/10/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Chính phủ chỉ đạo tập trung quản lý chặt chẽ nợ công

Theo thông cáo của Văn phòng Chính phủ, tại Phiên họp thường kỳ tháng 10/2014, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ các...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Tờ trình Dự Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

02/10/2014 | Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Tờ trình Dự Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Hàng loạt sửa đổi, chỉnh lý quan trọng trong hệ thống pháp lý về thu, chi; nguyên tắc cân đối, quản lý, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN giữa các cấp…...

Chủ tịch Quốc hội: “GDP người ta tính một đường, mình tính một đường”

02/10/2014 | Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: “GDP người ta tính một đường, mình tính một đường”

Thảo luận về Luật Ngân sách, Chủ tịch Quốc hội nói: “Vay là vay chứ lại còn gọi là huy động. Thực chất là vay nhưng lại gọi là huy động. Thế là thế...

Góp ý sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước: QH, HĐND cấp tỉnh chỉ nên thông qua dự toán các chỉ tiêu lớn, chỉ tiêu tổng thể

20/10/2013 | Xã hội

Góp ý sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước: QH, HĐND cấp tỉnh chỉ nên thông qua dự toán các chỉ tiêu lớn, chỉ tiêu tổng thể

* Luật Tổ chức QH đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của QH và các cơ quan của QH, nhưng khi đi vào thực tế xử lý các vấn đề cụ thể về tài chính...
Chủ đề liên quan:

Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án do UNDP tài trợ

03/05/2013 | Chỉ đạo – Điều hành

Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án do UNDP tài trợ

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án “Tiếp tục và hỗ trợ thực hiện các khuyến nghị đối với Báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát của...