Chủ đề

Luật dân sự sửa đổi có gì mới

Chính phủ đề xuất cho chuyển đổi giới tính

12/05/2015 | Xã hội

Chính phủ đề xuất cho chuyển đổi giới tính

Sáng 12-5, Ủy ban Thường vụ QH họp cho ý kiến về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ QH họp cho ý kiến về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) vào sáng nay 12/5 Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, BLDS hiện hành và dự thảo Bộ luật lấy ý kiến nhân dân chỉ quy định việc xác định...

“Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp“

12/05/2015 | Chính trị

“Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp“

Bà Trương Thị Mai cho rằng: Tên dài không ảnh hưởng gì tới đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng nên khuyến khích đặt người dân tên ngắn chứ không nên...

Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Dân sự

05/01/2015 | Chính trị

Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Dân sự

Theo Nghị quyết của UBTV Quốc hội, thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 05 tháng 01 năm 2015 và kết thúc...