Chủ đề

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

12/02/2019 | Biển Đảo

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 được Quối hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Để bảo đảm thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này. Theo đó, tháng 3/2019, các bộ,...

Phải đủ mạnh để bảo vệ chủ quyền và ngư dân

09/06/2018 | Biển Đảo

Phải đủ mạnh để bảo vệ chủ quyền và ngư dân

Trước những diễn biến phức tạp trên biển Đông, cộng với việc tàu lạ” xua đuổi, ngăn cản, thậm chí gây tổn thất tài sản, thương vong đối với ngư dân...

Cảnh sát biển có phải là lực lượng vũ trang hay không?

08/06/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Cảnh sát biển có phải là lực lượng vũ trang hay không?

Sáng 8/6, cho ý kiến vào dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với việc ban hành Luật này nhằm hoàn thiện pháp luật về Cảnh...

Các đại biểu Quốc hội thảo luận dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam

08/06/2018 | Thời sự

Các đại biểu Quốc hội thảo luận dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 8/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)...

Gắn kết hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội

22/05/2018 | Chính trị

Gắn kết hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều 22/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy...