Chủ đề

Luật Cảnh sát biển

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

12/02/2019 | Biển Đảo

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 được Quối hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Để bảo đảm thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này. Theo đó, tháng 3/2019, các bộ,...

Đại biểu QH nêu tình hình Biển Đông để góp ý dự Luật cảnh sát biển

08/06/2018 | Chính trị

Đại biểu QH nêu tình hình Biển Đông để góp ý dự Luật cảnh sát biển

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định như dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam để tránh hiểu cảnh sát biển là lực lượng quân...
Chủ đề liên quan: ,

Trình Quốc hội dự Luật cảnh sát biển

10/04/2018 | Chính trị

Trình Quốc hội dự Luật cảnh sát biển

Sau khi được Chính phủ thông qua, dự án Luật cảnh sát biển đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng nay (10-4), trước...

Xây dựng Luật Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu bảo vệ biển đảo trong thời kỳ mới

10/04/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Xây dựng Luật Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu bảo vệ biển đảo trong thời kỳ mới

Theo tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Cảnh sát biển do Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày cho biết, sau khi Việt Nam trở thành...