Chủ đề

Luật Cán bộ – Công chức

Tranh luận việc kỷ luật cán bộ về hưu

11/06/2019 | Thời sự

Tranh luận việc kỷ luật cán bộ về hưu

Nhiều đề xuất của Chính phủ tại dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức đã gây nhiều tranh luận.  Đại biểu Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) phát biểu tại Quốc hội Chỉ là xóa cái danh”  Việc xử lý kỷ luật với cán bộ đã về hưu được các đại biểu...

Làm sao luật hóa hành vi nịnh bợ?

09/06/2019 | Chính trị

Làm sao luật hóa hành vi nịnh bợ?

Bộ Nội Vụ mong muốn đưa quy định cán bộ công chức không được nịnh bợ cấp trên vào Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức. Đây là một ý tưởng không...

Cán bộ vi phạm thì về hưu vẫn không thoát tội

24/05/2019 | Thời sự

Cán bộ vi phạm thì về hưu vẫn không thoát tội

Chính phủ muốn bổ sung vào luật việc cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm trong thời gian công...
Chủ đề liên quan:

Bổ nhiệm lại lãnh đạo bị kỷ luật: Thứ trưởng phải khác trưởng phòng

22/05/2019 | Chính trị

Bổ nhiệm lại lãnh đạo bị kỷ luật: Thứ trưởng phải khác trưởng phòng

Rất cần phân biệt, trưởng phòng bị cách chức thì ít nhất sau 3 năm, thứ trưởng bị cách chức thì ít nhất sau 7 năm mới có thể được bổ nhiệm lại vào một...

Tuyệt đối ngăn chặn tư duy nhiệm kỳ

29/03/2019 | Chính trị

Tuyệt đối ngăn chặn tư duy nhiệm kỳ

Mới đây, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.  Đáng chú ý, trong...
Chủ đề liên quan:

Sẽ chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp thứ trưởng trở lên?

11/02/2019 | Chính trị

Sẽ chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp thứ trưởng trở lên?

Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức vừa được trình Chính phủ, quy định về xử lý cán bộ nghỉ hưu...

Từ chức và tự trọng của quan chức

26/05/2018 | Chính trị

Từ chức và tự trọng của quan chức

Ở nước ngoài, chỉ vì một cuộc điện thoại sơ ý trước khi máy bay cất cánh, một Bộ trưởng Giao thông lập tức viết đơn xin từ chức; để xảy ra một vụ...