Chủ đề

luật an ninh mạn

Vì sao Việt Nam cần có Luật An ninh mạng?

10/07/2018 | Chính trị

Vì sao Việt Nam cần có Luật An ninh mạng?

Từ thông tin mạng ở nước ngoài dẫn dắt, một số kẻ chống phá trong nước đã kích động người dân dẫn đến một số cuộc biểu tình gây rối ở một vài nơi. Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV (từ ngày 21/5 đến 15/6/2018) đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Tại kỳ họp này, công...
Chủ đề liên quan: ,