Chủ đề

Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147

Báo Tây quan tâm cuộc diễn tập tái chiếm đảo của Việt Nam

04/08/2016 | An Ninh Quốc Phòng

Báo Tây quan tâm cuộc diễn tập tái chiếm đảo của Việt Nam

Tạp chí quốc phòng uy tín Jane’s mới đây đã đưa tin và bình luận về cuộc diễn tập tái chiếm đảo của Hải quân Việt Nam được tổ chức vào cuối tháng 7. Lực lượng Hải quân đánh bộ của Hải quân Nhân dân Việt Nam (VPN) đã tiến hành cuộc diễn tập tái chiếm đảo gần đây. Cuộc diễn tập dường...

Chiêm ngưỡng Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập tái chiếm đảo

26/07/2016 | An Ninh Quốc Phòng

Chiêm ngưỡng Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập tái chiếm đảo

Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 mới đây đã hiệp đồng với Lữ đoàn tàu chiến 125 và 170 thực hành khoa mục đổ bộ tái chiếm đảo. Theo kênh Quốc phòng Việt...