Chủ đề

lót tai

Cán bộ Hải quan nhận hối lộ, lạ hay không… lạ?

13/04/2018 | Bạn đọc

Cán bộ Hải quan nhận hối lộ, lạ hay không… lạ?

Có thể khẳng định ngay và luôn, chuyện cán bộ Hải quan nhận hối lộ không lạ. Thậm chí, có người ác khẩu” còn nói rằng họ không nhận mới… lạ. Người viết bài này không dám vơ đũa cả nắm” và cũng không suy diễn kiểu không có lửa, làm sao có khói”. Song, nếu vào hệ thống tìm kiếm Google với dòng...
Chủ đề liên quan: , , , ,