Chủ đề

Lính Pol Pot

Chiến tranh Biên giới Tây Nam: Một trận tao ngộ chiến khốc liệt của quân tình nguyện Việt Nam

09/01/2019 | An Ninh Quốc Phòng

Chiến tranh Biên giới Tây Nam: Một trận tao ngộ chiến khốc liệt của quân tình nguyện Việt Nam

Đội quân kia cũng nhìn sang bên này, bỗng giật mình tháo súng. Địch rồi! Nhanh hơn một khoảnh khắc, khẩu M.79 của anh Sơn, b trưởng trinh sát đã kéo “póc”, oành một trái phủ đầu. Chiến tranh Biên giới Tây Nam: Một trận tao ngộ chiến khốc liệt của quân tình nguyện Việt Nam LTS: Trong lịch sử Quân đội...

Tội ác man rợ của lính Pol Pot với quân tình nguyện Việt Nam: Trả thù cả người đã chết

08/01/2019 | An Ninh Quốc Phòng

Tội ác man rợ của lính Pol Pot với quân tình nguyện Việt Nam: Trả thù cả người đã chết

Lúc đánh lên cướp được xác đồng đội đưa về, thấy cả chục mảng da đầu thằng Tư bị những nhát xẻng bộ binh của lính Pol Pot băm lật lên bê bết máu. Tội...

Chuyện người lính quân y: cứu cả kẻ thù!

07/01/2017 | An Ninh Quốc Phòng

Chuyện người lính quân y: cứu cả kẻ thù!

Tuy không trực tiếp chiến đấu nhưng lực lượng quân y cũng bị thương vong nhiều trên chiến trường Campuchia. Lính Pol Pot cứ thấy lính Việt là bắn, không phân...