Chủ đề

linh canh ve

Anh lính cảnh vệ cắt tóc ‘tiết lộ’ sân bay, vườn nghìn USD nhà nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

07/02/2019 | Chính trị

Anh lính cảnh vệ cắt tóc ‘tiết lộ’ sân bay, vườn nghìn USD nhà nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Hơn 20 năm cắt tóc cho Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, với ông Phạm Văn Hán, tình cảm với ‘Anh Phiêu’ như người thân thích. Anh lính cảnh vệ cắt tóc tiết lộ "sân bay", vườn "nghìn đô" nhà nguyên tổng bí thư Lê...