Chủ đề

liêm chính

Vấn đề liêm chính vẫn chưa được nhận thức đúng đắn ở thanh niên

11/09/2019 | Xã hội

Vấn đề liêm chính vẫn chưa được nhận thức đúng đắn ở thanh niên

Theo Báo cáo của tổ chức này, cứ ba thanh niên Việt Nam thì có một người không ngần ngại thực hiện hành vi tham nhũng. Tổ chức Hướng tới minh bạch (gọi tắt là TT), cơ quan đầu mối của Tổ chức minh bạch Quốc tế tại Việt Nam vừa công bố khảo sát về liêm chính của thanh niên Việt Nam. Theo Báo cáo của...
Chủ đề liên quan: ,

Có thành cường quốc, đạo đức vẫn xuống cấp nếu…

03/11/2018 | Xã hội

Có thành cường quốc, đạo đức vẫn xuống cấp nếu…

Khi lời nói, sách vở, và thực tế cuộc sống khớp nhau hài hòa như thế thì người dân có lòng tin, coi trọng sách vở, và ý thức giữ gìn văn minh kỷ luật xã hội...

Làm người “liêm chính” khó đến vậy sao?

22/03/2018 | Bạn đọc

Làm người “liêm chính” khó đến vậy sao?

Một khảo sát nhanh thực hiện trong ngày 20/3 đối với các khách mời tại Hội thảo Kinh tế Việt Nam thường niên lần thứ 10 do Thời Báo Kinh tế Việt Nam tổ chức...
Chủ đề liên quan: ,

Tương lai con đường phát triển Việt Nam: Hướng tới Đồng thuận Hà Nội

05/02/2017 | Chính trị

Tương lai con đường phát triển Việt Nam: Hướng tới Đồng thuận Hà Nội

Tương lai Việt Nam sẽ ra sao? Ta thử tưởng tượng hoặc thử mơ về một ngày nào đó khoảng năm 2025 hay 2030, giới nghiên cứu, giới báo chí cũng như nhiều lãnh đạo...

Một dân tộc có đại diện chính trị liêm chính là một dân tộc có ưu thế!

28/11/2016 | Chính trị

Một dân tộc có đại diện chính trị liêm chính là một dân tộc có ưu thế!

Nguyễn Trần Bạt là một luật sư, một doanh nhân, một nhà tư vấn đầu tư nổi tiếng. Tuổi ngoại lục tuần, ông vẫn luôn minh triết trong từng câu chữ, từng...