Chủ đề

lịch sử cách mạng tháng 8

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chưa bao giờ là “sự ăn may”

30/08/2015 | Chính trị

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chưa bao giờ là “sự ăn may”

Đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng, muốn phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Tám, coi thắng lợi của nhân dân Việt Nam là sự ăn may”. Giữa lúc nhân dân Việt Nam đang náo nức chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn trong công cuộc dựng nước...

Nhà tư sản hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Cách mạng tháng Tám

19/08/2015 | Văn hóa

Nhà tư sản hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Cách mạng tháng Tám

Số vàng gia đình thương nhân Hà thành Trịnh Văn Bô quyên góp tương đương 2 triệu đồng Đông Dương, nguồn lực quý báu trong bối cảnh tài chính đất nước kiệt...

Gặp lại “chú bé” tham gia cướp chính quyền

17/08/2013 | Xã hội

Gặp lại “chú bé” tham gia cướp chính quyền

Tham gia cách mạng từ năm 12 tuổi, 14 tuổi cùng đồng đội tấn công phủ Khâm Sai cướp chính quyền, ông Nguyễn Văn Mùi là đội viên trẻ tuổi nhất của ngày Tổng...