Chủ đề

Lê Trực chủ đầu tư

Tòa nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư cam kết bắt đầu dỡ tầng vi phạm từ 21/11

18/11/2015 | Xã hội

Tòa nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư cam kết bắt đầu dỡ tầng vi phạm từ 21/11

Đối với phần thi công trình vi phạm còn lại, trong quá trình tháo dỡ Công ty CP May Lê Trực sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án phá dỡ. Ngày 17/11, Công ty Cổ phần may Lê Trực – chủ đầu tư công trình sai phép 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội và...