Chủ đề

Lễ hội Đền Hùng 2018

Hàng trăm trinh sát hóa trang bảo vệ Lễ hội Đền Hùng 2018

23/04/2018 | Xã hội

Hàng trăm trinh sát hóa trang bảo vệ Lễ hội Đền Hùng 2018

Trong những ngày diễn ra lễ hội Đền Hùng, hàng trăm trinh sát sẽ hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi cờ bạc, trộm cắp, móc túi và hoạt động mê tín dị đoan.Theo Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ Hội Đền Hùng năm 2018, tính đến hết ngày 22/4 (7/3 Âm lịch), tức sau 2 ngày khai hội...
Chủ đề liên quan: ,