Chủ đề

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc

(CĐ 17) Kỳ 15 – Bộ máy lãnh đạo của Quân đội Trung Quốc (PLA)

02/10/2014 | An Ninh Quốc Phòng

(CĐ 17) Kỳ 15 – Bộ máy lãnh đạo của Quân đội Trung Quốc (PLA)

Tiếp theo loạt bài trong báo cáo dài 96 trang được Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này vào tháng 06/2014 mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban biên tập xin giới thiệu bạn đọc chi tiết nội dung Chương 2: Chiến lược của Trung Quốc”. Trong khuôn khổ bài viết này,...